(update 6 december 2018)

Wie zijn wij

Delta Natuursteen
Florijnweg 21H
6883 JN Velp

Ons website adres is: https://deltanatuursteen.nl.

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat zijn persoonsgegevens?

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat consumenten inzicht moeten hebben wat er met hun privacygevoelige informatie wordt gedaan, waar deze wordt opgeslagen en wie er toegang heeft tot deze informatie. Ook moeten bedrijven inzichtelijk maken welke maatregelen er worden genomen om de informatie veilig te houden. Lees verder om te weten wat Delta Natuursteen op dit vlak doet.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Klantgegevens

Voor het aanmaken van dossiers die voldoen aan de wettelijk norm slaan wij een aantal gegevens van je op. Dit zijn administratieve gegevens (o.a. voor- en achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, overlijdingsdatum van de overledene) en gegevens over jouw wensen en voornemens rondom de uitvaart. We verzamelen deze gegevens om ons werk goed uit te kunnen voeren en jou de beste begeleiding te kunnen bieden.

In kaart brengen websitebezoek en mailen

Contactformulieren

Wanneer je via onze website een aanmeldformulier invult, dan vragen wij je om persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om onze diensten naar behoren uit te voeren. Wanneer je ons aanmeldformulier invult ben je dus op de hoogte van dit gegeven en geef je toestemming dat wij deze gegevens mogen bekijken en opslaan.

Cookies

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en jouw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en website bezoek analyseren (hiervoor gebruiken we Google Analytics). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over je verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

E-mail

Je kunt ons verder bereiken via e-mail. Hierbij zien wij jouw naam, e-mailadres en alle gegevens welke je ons toe stuurt. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door informatie zonder encryptie via de e-mail aan ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie door derden kan worden gelezen.

Met wie we je data delen

Er zijn een aantal instanties waarmee we een deel van je gegevens delen; omdat dit nodig is ten behoeve van administratie en het ontwerpen van producten welke in opdracht van jou worden gemaakt.

Hoe lang we je data bewaren

De bewaartermijn is 5 jaar.

Welke rechten je hebt over jouw data

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Aanvullende informatie

Hoe we uw data beveiligen

Alle digitale communicatiemethoden die we gebruiken om jouw gegevens te verwerken of te delen, zijn beveiligd; bijvoorbeeld met een wachtwoord.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Er is een schriftelijke procedure waarin vermeld staat wat te doen bij een datalek.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via de mail: info@deltanatuursteen.nl; of telefonisch.